Home

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni


INFORMACJA!

Zarządzenie nr 29

Prosimy osoby zainteresowane uprawnionych dzieci, uczniów do bezpłatnego dowozu
(tj. zwrot kosztów dowozu) w roku szkolnym 2021/2021, o pobranie druków. 
Plik poniżej:

Wniosek rodzica - SP uczniowie do lat 7 wrzesień 2021 r.
Wniosek rodzica - SP uczeń klasy I-VIII wrzesień 2021 r.
Wniosek rodzica - SP zerówka i 5-letnie wrzesień 2021 r.

Termin refundacja – 20.09.2021 r.

 
 
Aktualizacja list uczniów
 
 
Rekrutacja uzupełniająca do świetlicy w roku szkolnym 2021/2022
 
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 15.09.2021 r. do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły z napisem
„Zapisy do świetlicy szkolnej”.

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

OGŁOSZENIE!

Wyprawka szkolna oddział przedszkolny

Wyprawka szkolna klasa I 

Listy oddziałów przedszkolnych

Listy klas pierwszych

Zapisy do świetlicy szkolnej

Ogłaszamy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski i oświadczenia RODO do pobrania na stronie internetowej szkoły, należy złożyć w terminie od 19.04.2021 r. do 14.05.2021 r. do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły z napisem „Zapisy do świetlicy szkolnej”.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie dokumentacji (pieczątki z zakładów pracy i podpisy obojga rodziców na zgłoszeniach). Nie honorujemy skanów.

Karta zgłoszenia do świetlicy

RODO - Oświadczenie rodziców

 aktualnosci

sport

SWIETLICA

oszkole