Aktualności

aktualnosci

muzeum 1c

27 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 1c wraz z wychowawcą brali udział w pierwszych z cyklu zajęć muzealnych.

Celem ich było zapoznanie najmłodszych odbiorców kultury z ideą i historią muzeum im. Stanisława Fischera, pojęciami związanymi z obiektem i ekspozycją muzealną. Zwiedzanie połączone było z zabawą i aktywnym zaangażowaniem uczniów w werbalne i graficzne opisywanie muzeum. W trakcie tych zajęć każdy mógł zobaczyć oraz dotknąć szereg eksponatów. Na koniec tej niecodziennej lekcji uczniowie mieli narysować jeden, wybrany eksponat, który oglądali podczas zajęć. Następnie, Pani Anetta Stachoń, prowadząca zajęcia przygotowała wystawkę prac dzieci, na tle której pierwszoklasiści pozowali do pamiątkowego zdjęcia. (JM)