Aktualności

aktualnosci

 prawon

W ramach realizowanych działań profilaktycznych uczniowie klas 7a,8a,8b w dniu 21 listopada uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Bochni asp. sztab. Grzegorzem Majem i st. sierżantem Michałem Bajdą, którego tematem była "Odpowiedzialność prawna nieletnich".

Policjanci wyjaśnili młodzieży kogo określa się mianem nieletniego oraz omówili zakres odpowiedzialności prawnej, która obowiązuje osoby nieletnie. Uczniowie zapoznali się z przepisami Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dowiedzieli się jak przebiega postępowanie w sprawie nieletniego i jakie środki wychowawcze może zastosować Sąd Rodzinny wobec sprawcy czynu karalnego. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się czym jest demoralizacja jakie są jej przejawy oraz jaką odpowiedzialność ponoszą nieletni za ich popełnianie. W rozmowie z młodzieżą nie zabrakło przestróg związanych z konsekwencjami zażywania środków psychoaktywnych, a także nadmiernego i niewłaściwego korzystania z sieci Internet.