Aktualności

aktualnosci

DSC 5477

W dniu 30 kwietnia dyrektor Pan Zbigniew Solak, koordynator projektu Pani Teresa Zaniewska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odebrali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, młodszego inspektora Jerzego Polczyka Certyfikat Lider Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W uroczystości uczestniczyli zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni aspirant sztabowy Robert Kicka i koordynator projektu aspirant sztabowy Grzegorz Maj. Małopolski Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, to program prewencyjny, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. Certyfikatem Lidera „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” mogą poszczycić się jedynie szkoły z długoletnim i wyróżniającym się udziałem w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Certyfikat jest symbolicznym wyróżnieniem dla wszystkich osób zaangażowanych i realizujących ten projekt. Nasza szkoła przystąpiła do projektu w 2009 roku. Od tego czasu podejmowaliśmy szereg inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Opracowany plan, realizowana strategia działań, pozyskanie i zaangażowanie do współpracy partnerów przyczyniły się do ograniczenia zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.