Aktualności

aktualnosci

,,Pytasz mnie, co właściwie mnie tu trzyma...
Może to, ten szczególny kolor nieba,
Może to, tu przeżytych tyle lat,
Może to, ten szczególny zapach chleba,
Może to, pochylone strzechy chat..”

 swieto patrona

W piątkowy poranek 6.03.2020 roku sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni wypełniła się po brzegi, nie zabrakło dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów oraz ich rodziców. Jak co roku obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły Kazimierza Brodzińskiego. Obchody rozpoczęły się uroczystą akademią w której uczniowie klas czwartych starali się przybliżyć zgromadzonym lata dzieciństwa i młodości Kazimierza Brodzińskiego.

W ,,wywiadzie z poetą “ uzyskali cenne informacje o latach dzieciństwa, latach nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Zostały przypomniane wartości, którymi kierował się nasz Patron: pielęgnowanie tradycji małej i dużej Ojczyzny, umiłowanie prostego ludu, polskich zwyczajów i obrzędów. W montaż słowny wplecione zostały również przyśpiewki ludowe z okolic bliskich sercu Kazimierzowi Brodzińskiemu. Akademię zakończyła prezentacja multimedialna przedstawiająca obrazy z życia naszej szkoły oraz piosenka ,,Dwójka najlepszą szkołą jest”. Następnie cała szkolna społeczność udała się na uroczystą Mszę Świętą do kościoła pod wezwaniem Stanisława Kostki. Wszystkim uczniom biorącym udział w akademii serdecznie gratulujemy, a do osób przygotowujących oprawę słowną, muzyczną oraz dekorację kierujemy słowa podziękowania. (MP)