Aktualności

aktualnosci

Poniżej zamieszczamy pliki z zadaniami do realizacji podczas trwania trzeciego tygodnia kwarantanny:

Religia dla klas 1, 2, 3 
Proszą kliknąć w prawym górnym rogu na prezentacji w klikający paluszek, aby ukazały się podpowiedzi.  Miłej nauki i zabawy.   

Oddział przedszkolny 0a

Oddział przedszkolny 0b

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 2c

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 3c

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 4c

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 5c

Klasa 5d

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 6c

Klasa 6d

Klasa 7a

Klasa 7b

Klasa 7c

Klasa 8a

Klasa 8b

Klasa 8c

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 Wszystkie zadania zostaną sprawdzone przez nauczycieli po powrocie do szkoły.