Archiwum

W zimowej scenerii rozpoczęliśmy udział w Grze Miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”. Uczniowie z 4c wcielili się w rolę konspiratorów z państwa podziemnego, o bardzo wymownych nazwach „Cichociemni” (dowódca Jakub Capik), „Szare Szeregi” (dowódca Gabriela Stachowicz-Satoła), „Parasol” (dowódca Gabriela Bartyzel) oraz „Zośka” (dowódca Iwo Wolnik). Każda z drużyn miała dotrzeć do 5 charakterystycznych miejsc i zdać egzamin z wiedzy o konspiracyjnym państwie.

Egzaminatorami byli: zastępca Burmistrza Miasta Bochnia Lucjan R. Cerazy, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bochni Ireneusz Sobas, nauczyciel historii Małgorzata Śliwa, katecheta ks. Łukasz Niziołek oraz Przyjaciel Szkoły Ewa Polek. Wszyscy odnaleźli właściwe miejsca, związane z historią konspiracji w Bochni oraz zdali egzamin (obejmujący 50 pytań), a niektórzy zrobili to celująco. Ponadto, świetnie spisali się podróżując po mieście, dotarli we właściwym czasie do wyznaczonych osób. Ich śladem podążali funkcjonariusze Abwehry (w tej roli występowali uczniowie klasy 6c), a tych z kolei tropił kontrwywiad AK. Gra zakończyła się przed pomnikiem pomordowanych przez Niemców Bochnian (w 1939 roku) na Uzborni. Tam, w nocnych już warunkach, wysłuchali pogadanki przygotowanej przez Maćka Wójcika z 6c, który ponadto udostępnił całej grupie, w ramach pokazu, niemiecki pas wojskowy i manierkę z czasów II wojny światowej.

Ostatnim elementem tego dnia była próba odbicia zrzutu dla Armii Krajowej, który przechwycili Niemcy. Zabawa zakończyła się udanym atakiem konspiratorów na niemiecką żandarmerię. Na zakończenie, dla wszystkich była niespodzianka – spotkanie z kombatantem z AK – Stanisławem Wieciechem, w czasie okupacji łącznikiem 12 Pułku Piechoty AK Ziemi Bocheńskiej. W pomieszczeniach „Małej Czarnej”, przy gorącej herbacie, mieli możliwość poznania świadka historii i wysłuchania ciekawych opowieści. Całość gry przeprowadził dyrektor szkoły (i nauczyciel historii) Zbigniew Solak, a opiekę nad uczestnikami i wsparcia udzielała wychowawczyni Małgorzata Zgłobicka. (ZS)