Archiwum

rozpoczecie

Inaczej niż zazwyczaj, bo dopiero dnia 4 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, spotkali się w sali gimnastycznej na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Tym razem na apelu obecni byli, po osiemnastu latach przerwy, uczniowie klas siódmych. Akademia dla starszych uczniów rozpoczęła się o godzinie ósmej a po uroczystej Mszy Św. w Kościółku szkolnym, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, do sali gimnastycznej przybyły w towarzystwie rodziców, klasy młodsze.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych rozpoczęły rok szkolny trzy dni wcześniej – pierwszego września - w piątek. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Uroczystą akademię przygotowali, pod okiem wychowawczyń oraz pani M. Mrózek, uczniowie klas piątych, którzy krótkim montażem słowno-muzycznym, powitali nadchodzący rok szkolny. Nie zapomniano też o 78 rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, oddając hołd poległym ofiarom, a także cześć i pamięć bohaterskim żołnierzom walczącym za wolność i pokój. W dalszej części programu pan dyrektor Zbigniew Solak serdecznie powitał wszystkich znajdujących się na sali gimnastycznej. W ciepłych słowach zwrócił się do dzieci, by z pełnym zapałem i ochotą rozpoczęli współpracę ze swymi nauczycielami w pełni wykorzystując okres najbliższych 10 miesięcy do poszerzenia swojej wiedzy. Wielu sukcesów w bieżącym roku życzył również całej kadrze pedagogicznej oraz odczytał list Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego skierowany do wszystkich uczniów. Na koniec głos zabrał Z-ca Burmistrza Miasta Bochnia Robert Cerazy, życząc panu dyrektorowi oraz wszystkim zgromadzonym nauczycielom i uczniom owocnej pracy w nowym 2017/2018 roku szkolnym.