Archiwum

27 wrzesnia

27 września br. Nasza Szkoła zaangażowana była w dwa przedsięwzięcia o charakterze rocznicowo-patriotycznym. Delegacje reprezentujące szkołę, brały udział w obchodach 78 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni oraz 70 rocznicy śmierci kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”, twórcy i dowódcy Oddziału „Żandarmerii”.

W ramach obchodów drugiej rocznicy delegacja brała udział w otwarciu wystawy plenerowej (na ogrodzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni), spotkaniu z kombatantem z AK oraz rodzinami żołnierzy „Salwy”. To drugie odbyło się w progach naszej, niezwykle gościnnej świetlicy szkolnej. Po jego zakończeniu odprawiona została Masza św. za spokój duszy Kapitana oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego w Bazylice św. Mikołaja, a następnie przemarsz na Cmentarz Komunalny przy ul. Orackiej, gdzie pochowany jest jeden z żołnierzy „Żandarmerii”. Po zakończeniu uroczystości okazało się, że ojciec Kapitana spoczywa również na tej wielce szacownej nekropolii. (ZS)