Archiwum

emoti

Rozwój technologii komunikacyjnych jak również informacyjnych, łatwy dostęp do Internetu oraz nierozsądne korzystanie z sieci, często powoduje zaburzenia proporcji pomiędzy życiem realnym, a wirtualnym. Ofiarami jak i sprawcami cyberprzemocy najczęściej stają się dzieci i młodzież.

Nasza szkoła pomaga uświadamiać młodzieży współczesne zagrożenia, zatem 14 listopada 2017 r. uczniowie klas 6 i 7 spotkali się z Panią pedagog Agnieszką Biernat z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aby porozmawiać i podyskutować na temat mądrego wykorzystywania Internetu i urządzeń elektronicznych. Młodzież uświadomiła sobie jakie konsekwencje wynikają z ich niewłaściwego używania. (KM)