Archiwum

straz

Dnia 12 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 1 c wraz z opiekunami byli na wycieczce w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Na miejscu zapoznali się z pięknym obiektem, w którym na co dzień pracują zawodowi strażacy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego: „Bezpieczna+” - „Ognik”. Jest to rządowy program wspomagający placówki oświatowe w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Pierwszoklasiści oglądali film na temat zachowania się na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 oraz numer alarmowy – 112. Miały też okazję zobaczyć próbne rozpoczęcie akcji ratowniczej, czyli: alarm, zjeżdżanie strażaków po rurze i wyjazd samochodów. Uczniowie podziwiali ogromne samochody strażackie i z wielkim zaangażowaniem oglądali wyposażenie ratowniczo - gaśnicze tych pojazdów. Wizyta u strażaków bardzo się dzieciom podobała, a zdobyta i utrwalona wiedza oraz pokazy pozostaną na trwałe w pamięci. JM