"Bocheńska Dwójka"

logo dwojka1

bohateron

„Świadomość własnej przeszłości

pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,

by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę.”

Jan Paweł II

W roku tak podniosłej i ważnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Bochni, podjął inicjatywę włączenia się do ogólnopolskiej akcji „BohaterON – włącz historię”, mającej na celu uczczenie i wyrażenie wdzięczności uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Siedziba Stowarzyszenia:

Bochnia, Ulica Oracka 6

Telefon: (14) 61 235 35

Numer rachunku bankowego: 52 8589 0006 0260 0119 8665 0001

Nazwa banku: PEKAO SA o/Bochnia

 
Prezes: mgr Katarzyna Zdeb
 
Wiceprezes: mgr Katarzyna Biłos
 
Sekretarz: mgr Magdalena Ruszaj
 
Skarbnik: mgr Agnieszka Gadowska
  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży.
  2. Prowadzenie działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów.
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup dyskryminowanych.
  7. Działalność promująca krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
  8. Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wspieranie dzieci z ubogich rodzin.  

logo dwojkaStowarzyszenie „Bocheńska Dwójka” powstało w 2010 roku z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli uczących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni. Jego członkami są nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice uczniów.

 

Stowarzyszenie w istotny sposób włącza się w nurt życia szkoły oraz przygotowanie szkolnej młodzieży do prezentowania w przyszłości społecznych i patriotycznych postaw. Czynnie wspiera młodzież szkolną oraz grono pedagogiczne w organizacji szeregu uroczystości związanych z chlubnymi wydarzeniami historii Polski. Organizuje akcje charytatywne, promuje postawy zdrowego stylu życia, uczy ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.