"Bocheńska Dwójka"

logo dwojka1

plakat

Dwójka czyta Przedszkolakom! Stowarzyszenie „Bocheńska Dwójka” włączyło się do akcji „Dwójka czyta przedszkolakom”. W jej ramach uczniowie klasy 6b i 6c czytają najpiękniejsze utwory przedszkolakom z Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Marii Kownackiej w Bochni. Podczas czytania dzieciom towarzyszy Miś Czytuś – maskotka akcji. Pierwszą wizytę w przedszkolu mamy już za sobą.

Stowarzyszenie „ Bocheńska Dwójka” wraz z Samorządem Szkolnym kolejny raz uczestniczyli w zbiórce darów dla polskich dzieci na Litwie. Zgodnie z hasłem „ Dobro rodzi dobro”, nasi uczniowie okazali serce kolegom z Litwy, ofiarowując odzież, słodycze, żywność i artykuły szkolne. Do tej wspaniałej akcji włączyły się również panie bibliotekarki, które przygotowały dla dzieci paczkę z kolorowymi bajeczkami. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom- uczniom, rodzicom i nauczycielom.” Pomagając innym, pomagamy sobie”.

 

Siedziba Stowarzyszenia:

Bochnia, Ulica Oracka 6

Telefon: (14) 61 235 35

Numer rachunku bankowego: 52 8589 0006 0260 0119 8665 0001

Nazwa banku: PEKAO SA o/Bochnia

Prezes: mgr Małgorzata Mrózek

Zastępca prezesa: Teresa Potępa

Sekretarz: mgr Dorota Więcek

Skarbnik: mgr Agnieszka Gadowska

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży.
  2. Prowadzenie działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów.
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup dyskryminowanych.
  7. Działalność promująca krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
  8. Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wspieranie dzieci z ubogich rodzin.