"Bocheńska Dwójka"

logo dwojka1

logo dwojkaStowarzyszenie „Bocheńska Dwójka” powstało w 2010 roku z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli uczących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni. Jego członkami są nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice uczniów.

 

Stowarzyszenie w istotny sposób włącza się w nurt życia szkoły oraz przygotowanie szkolnej młodzieży do prezentowania w przyszłości społecznych i patriotycznych postaw. Czynnie wspiera młodzież szkolną oraz grono pedagogiczne w organizacji szeregu uroczystości związanych z chlubnymi wydarzeniami historii Polski. Organizuje akcje charytatywne, promuje postawy zdrowego stylu życia, uczy ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.