Zarząd Stowarzyszenia

logo dwojka1

Prezes: mgr Małgorzata Mrózek

Zastępca prezesa: Teresa Potępa

Sekretarz: mgr Dorota Więcek

Skarbnik: mgr Agnieszka Gadowska