Makulatura

makulatura

TERMINY ZBIÓREK MAKULATURY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 27 września, 24 października, 22 listopada, 13 grudnia, 30 stycznia, 27 lutego, 19 marca, 11 kwietnia, 23 maja, 12 czerwca

 Informujemy, że każdy rodzic może samodzielnie oddać makulaturę do Punktu Skupu „Ekopartner” ul. Partyzantów 2 w Bochni,
a potwierdzenie dostarczyć do sekretariatu najpóźniej do dnia zbiórki.

Klasa Zbiórka makulatury rok szkolny 2018/2019 suma
IX X XI XII I II III IV V VI
0a 97,5 25 103 32             257,5
0b 227,5 181 136,5 89             634
1a 110 85 67 105             367
1b 371 159 386,5 228,5             1145
1c 474 431 151 93             1149
2a 188 59 63 68             378
2b 426 268 359 358             1411
2c 310 243 459 218             1230
3a 461 129 136 206             932
3b 201 172 49 128             550
3c 372 60 272 283             987
4a 202 62 235 206             705
4b 192 25 233 41             491
4c 239 169 214 25             647
4d 199 177 186 126             688
5a 323 249 256 352             1180
5b 51 30 23 26             130
5c 328 393 264 214             1199
5d 127 98 97 132             454
6a 120 199 214,5 145             678,5
6b 523 370 316 200             1409
6c 237 145 311 426             1119
7a 66 421 476 313             1276
7b 200 42 161 129             532
7c 86 7 95 23             211
8a 648 190 131 172             1141
8b 0 42 123 77             242
8c 389 156 433 155             1133
8d 280 130 234 64,5             708,5