Makulatura

makulatura

Zbiórka makulatury - podsumowanie roku szkolnego 2015/2016

Klasa Zbiórka makulatury rok szkolny 2015/2016 suma

Liczba

uczniów

Średnia

klasy

Miejsce

klasy

IX X XI XII I II III IV V VI
0a 135 180 139 113 89 125 56 154 102 168 1261 25 23  
0b 106 38 252 435 95 78 130 215 80 31 1460 23 31  
1a 206 389 274 229 367 299 350 444 165 468 3191 19 136  
1b 127 201 503 825 101 511 53 951 110 132 3514 25 75  
1c 140 153 147 298 311 322 349 458 323 313 2814 22 81  
1d 320 248 300 892 178 619 175 207 147 175 3261 24 73  
2a 1150 784 680 542 243 707 578 706 584 679 6653 20 289 I
2b 163 89 87.5 156 92 124 108 182 85 85 1171.5 23 24  
2c 355 203 455 412 192 360 180 319 243 316 3035 25 101  
2d 209 216 126 126 117 103 119 115 126 165 1422 18 54  
3a 235 146 244 258 163 300 143 202 191 179 2061 20 77  
3b 705 342 805 297 371 240 268 561 324.5 543 4456.5 26 122 II
3c 644 369 388 380 493 236 156 393 661 87 3807 26 75 III
4a 238 214 213 188 95 240 191 225 181 147 1932 17 80  
4b 238 369 813 510 269 353 561 285 329 282 4009 26 85 III
4c 179 173 104 143 117 98 145 189 333 117 1598 19 46  
5a 394 134 143 106 130 467 151 585 102 242 2454 20 77  
5b 228 84 134 81 95.5 178 90 142 120 106 1258.5 16 42  
5c 635 505 493 395 341 642 520 1197 820 717 6265 26 190 I
5d 360 295 343 289 245 395 172 320 233 290 2942 21 120  
6a 405 513 590 429 285 373 245 466 469 292 4067 30 81 II
6b 493 521 516 217 394 447 258 426 304 193 3769 26 98  
6c 108 82 25 47 51 89 46 40 45 23 556 20 13  
                             
suma 7773 6248 7774.5 7368 4834.5 7306 5044 8782 6077.5 5750 66.957.5  

 

 W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie oddziały klasowe i zerowe zebrały łącznie 66 957.5 kg makulatury. Najwięcej wśród klas młodszych zebrała klasa 2a 6653 kg , co w przeliczeniu na jednego ucznia i pomnożenie przez wysoki procent zaangażowania dzieci w zbiórki , dało I miejsce w rywalizacji. II miejsce zajęła klasa 3b , a trzecie klasa 3c . W rywalizacji dzieci starszych wygrała klasa 5c, która mając wysoką średnią uzbierała 6265 kg i zajęła I miejsce , II miejsce zajęła klasa 6a , III miejsce zajęła klasa 4b.

 

W zakresie rywalizacji indywidualnej sytuacja przedstawia się następująco:

 

Klasy I – III

  • I miejsce Mikoś Milena klasa I b – 2181 kg
  • II miejsce Lisak Aleksander klasa II a - 2111 kg
  • III miejsce Moskalik Jakub klasa II a – 1380 kg

 

Klasy IV – VI

  • I miejsce Gajek Szymon klasa 5 c - 1003 kg
  • II miejsce Piotrowicz Mikołaj 6 a – 773 kg
  • III miejsce Langer Zofia 4 b - 754 kg