Informacje dla klas Judo

1. Prawidłowe wiązanie pasaskładanie judogi.

2. Ukłony (REI)

- ZA REI - ukłon w pozycji niskiej

za rei

jigoro kano

Judo jest sportem walki wywodzącym się od japońskiego systemu ju-jitsu. Za jego twórcę  uważa się JIGORO KANO (1860 - 1938). Wybrał on z technik ju-jitsu elementy bezpieczne nie zagrażające zdrowiu zawodnika, a także wprowadził szereg własnych ulepszeń i nowych technik. Od tego czasu sport ten ulegał samodzielnej ewolucji do postaci, którą znamy obecnie. Od sztuki walki bez broni do pełnowymiarowego sportu olimpijskiego, w którym przygotowanie fizyczne pełni równie ważną rolę jak umiejętności techniczne  (Pawluk 1970).