Sport

sport

W piątek, 9 grudnia w PSP nr 2 w Bochni odbyły się zajęcia z piłki ręcznej, przygotowane przez nauczyciela wychowania fizycznego mgr Dorotę Budzyn. Uczestnikami zajęć były dzieci z Przedszkola nr 4 w Bochni. Ćwiczenia miały formę zabawy. Jej celem było zainteresowanie przedszkolaków tą dyscypliną sportu. Uczestniczące w zajęciach dzieci miały również okazję zobaczyć uczniów PSP nr 2 w grze. Przedszkolaki mogły w ten sposób zobaczyć jak wygląda gra w piłę ręczną. Dzieci z przedszkola nr 4 brały udział w różnego rodzaju ćwiczeniach takich jak sztafety biegowe i sprawnościowe, rzuty do celu i bramki, zabawy z piłką. Warsztaty sportowe dostarczyły dzieciom dużo radości, a dodatkową radość sprawił im słodki poczęstunek, który otrzymały pod koniec zajęć od dyrektora szkoły. W PSP nr 2 zajęcia z piłki ręcznej odbywają się trzy razy w tygodniu, uczestniczą w nich chłopcy z klas 4-6, szkoleni przez instruktora piłki ręcznej- Dorotę Budzyn. Swoje umiejętności doskonalą na treningach w MOSiR Bochnia.

Zajęcia z koszykówki w ramach programu SMOK w klasach młodszych 3 i 4 poniedziałek i czwartek 14.10-15.30.

Zajęcia SKS dla klas starszych poniedziałek i czwartek o godzinie 15.30-16.30.

Zajęcia z piłki ręcznej dla chłopców klas IV -V odbywają się w środy od 14:10-15:10, w piątki od 14:10-15:10 trener piłki ręcznej Dorota Budzyn