Świetlica

SWIETLICA

SWIETLICA

Dokumenty (karta zgłoszeniowa, RODO) do pobrania w świetlicy szkolnej (7:00 – 16:30) lub na stronie internetowej szkoły.

Powyższe dokumenty prosimy składać do świetlicy szkolnej do dnia 07. 06.2019 r.