Kalendarz imprez
 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 1 IX 2016 r.
 2. Przyjęcie uczniów klas I w Poczet Uczniów Szkoły. Uroczyste Ślubowanie. X 2016 r.
 3. Święto Edukacji Narodowej - akademia szkolna. X 2016 r.
 4. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości - uroczysty apel. 10 XI 2016 r.
 5. Organizowanie imprez klasowych przy współpracy Rodziców: Andrzejki, Mikołajki, bal karnawałowy, dyskoteki, itp. listopad-grudzień styczeń-luty
 6. Święta Bożego Narodzenia – uroczysty apel 22 XII 2016 r.
 7. Spotkanie okolicznościowe: Dzień Dziadka, Dzień Babci. I 2017 r.
 8. Dzień Otwarty Szkoły II 2017 r.
 9. Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych III 2017 r.
 10. Święto Patrona Szkoły III 2017 r.
 11. Święta Wielkanocne-uroczysty apel IV 2017 r.
 12. Święto Ziemi. 22 IV 2017 r.
 13. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja- apel okolicznościowy IV 2017 r.
 14. Wymiana młodzieży polsko-słowackiej. Spotkanie nauczycieli polskich i słowackich . V - VI 2017 r.
 15. Spotkania okolicznościowe: Dzień Sportu Dzień Dziecka. 1 VI 2017 r.
 16. Egzamin na Kartę Rowerową. 1 VI 2017 r.
 17. Wybory do SU. VI 2017 r.
 18. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 - uroczysty apel. 23 VI 2017 r.