Opieka przedlekarska

GABINET PROFILAKTYKI

I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

lic. Ewa Sokołowska

lic. Renata Węgrzyn

PONIEDZIAŁEK

700 – 1500

WTOREK

700 – 1100

ŚRODA

700 – 1500

PIĄTEK

700 – 1500