Notatki

Jak prawidłowo wykonać PrintScreen:

  1. Na ekranie monitora powinno znajdować się to co chcemy sfotografować.
  2. Na klawiaturze wybieramy PrintScreen (obraz wszytkiego co znajduje się na ekranie), kombinacja Alt + PrintScreen (zdjęcie aktywnego okna)
  3. Otwieramy program graficzny (Paint).
  4. Wklejamy zdjęcie za pomocą skrótu Ctrl + V
  5. Zapiszujemy nasz obraz: Plik --> Zapisz jako ---> wpisujemy nazwę ---> wybierz typ: wybieramy odpowiedni format (.jpeg, .png, .bmp)
  6. Zapisujemy.
  7. Otwieramy pocztę, wysyłamy na podany adres e-mail.