Notatki

System operacyjny jest szczególnym rodzajem programu, którego zadaniem jest koordynowanie pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład komputera i zainstalowanych na komputerze programów.

 

System operacyjny jest pośrednikiem miedzy sprzętem a użytkownikiem, zaś jego celem jest tworzenie środowiska, w którym użytkownik może wykonywać programy w sposób wygodny i wydajny (Abraham Silberschatz).

 

Żeby praca na komputerze była w ogóle możliwa, koniecznie musi być na nim zainstalowany system operacyjny.

Większość obecnych Systemów Operacyjnych (Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP, MacOS X) udostępnia użytkownikowi tzw. GUI (Graphical User Inteface = Graficzny Interfejs Użytkownika), umożliwiający obsługę komputera przy użyciu ikon i myszy.

Obecnie najczęściej używane systemy operacyjne dla komputerów PC to: Windows, Linux i MAC OS.

 

Firma Microsoft produkuje kolejne wersje systemu Windows (począwszy od najstarszych: Windows 95, Windows 98, Windows Me) aż do używanych obecnie:

 • Windows XP
 • Windows 2000
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8.

 

Firma Apple proponuje dla komputerów Macintosh (popularnie nazywanych Makami) system operacyjny MacOS X.

System operacyjny Linux należy do tzw. Wolnego Oprogramowania (co oznacza, że jest rozprowadzany wraz z kodem źródłowym, który możesz dowolnie zmieniać wedle swoich potrzeb). Dokładne zasady na jakich Linux może być rozprowadzany opisuje - Powszechna Licencja Publiczna GNU (ang. General Public License).

Linux jest rozpowszechniany w różnych wersjach, przez różne firmy i organizacje, dostępny jest również w wersjach bezpłatnych.
Oto niektóre dystrybucje Linuxa:

 

Do najpopularniejszych obecnie dystrybucji Linuxa należą:

 

Proces uruchamiania się komputera i ładowania systemu operacyjnego do pamięci operacyjnej (tzw. boot, bootowanie) jest możliwy z:

 • Dyskietki
 • Płyty CD-ROM
 • Dysku twardego

Dokładny opis jak to się odbywa znajdziesz tutaj

 

Zadania Systemu Operacyjnego

 • kontroluje pracę programów i urządzeń komputera
 • przemieszcza dane do i z pamięci oraz nadzoruje uruchamianie programów użytkowych
 • kontroluje przydział zasobów w komputerze
 • zarządza plikami i folderami na dysku twardym komputera, np. umożliwia kopiowanie plików
 • umożliwia przygotowanie dysków (dyskietek) do zapisu danych. Proces ten nazywany jest formatowaniem i polega na sprawdzeniu nośnika i utworzenie na nim sektorów i ścieżek
  Uwaga: po sformatowaniu dyskietki (i zapisaniu na niej danych) można ja zabezpieczyć przed zapisem, co pozwoli wyłącznie na odczyt i może zapobiec przypadkowej utracie danych.

 

Materiały dodatkowe (dla szczególnie zainteresowanych):