Notatki

Programy użytkowe - to przede wszystkim aplikacje służące użytkownikowi w bezpośredniej pracy przy użyciu komputera.

Większość programów użytkowych pracuje w trybie pozwalającym na widok na ekranie zgodny z wydrukiem (WYSIWYG = What You See Is What You Get - To Co Widzisz Jest Tym Co Uzyskasz).

Wśród programów użytkowych wyróżnia się pakiet programów biurowych (office), który zawiera z reguły:

  • edytor tekstu (np. Microsoft Word, OpenOffice Writer)
  • arkusz kalkulacyjny (np. Microsoft Excel, OpenOffice Calc)
  • program do tworzenia grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej (np. Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress)
  • system zarządzania bazą danych (np. Microsoft Access, OpenOffice Base, Kexi).

Inne przydatne programy:

  • edytory grafiki rastrowej (np. Adobe Photoshop, GIMP)
  • edytory grafiki wektorowej (np. Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape)
  • oprogramowanie DTP (Desktop Publishing) - służące np. do tworzenia materiałów reklamowych (np.Adobe InDesign/Adobe PageMaker, Ventura Publisher, Scribus, QuarkXPress)
  • programy narzędziowe (np. Norton Utilities, PC Tools)
  • programy komunikacyjne, umożliwiające wymianę informacji między komputerami w sieci (np. LanChat, NetMeeting)
  • programy antywirusowe i tzw. firewall
  • programy edukacyjne (gry edukacyjne, testy, encyklopedie multimedialne, programy do nauki języków obcych).

 

Oprogramowanie specjalistyczne:

  • bankowe
  • finansowo - księgowe
  • medyczne
  • naukowe
  • symulacyjne.

Przykładowy podział oprogramowania ze względu na zastosowania można znaleźć tutaj.