Certyfikaty

oszkole

zpb01

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. W tym początkowym okresie udało się wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze – szkoleniami, wymianą informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach z administracją samorządową.

W dniu 14 marca 2005 r. nasza szkoła otrzymała tytuł honorowego członka Stowarzyszenia "Liver" za zaangażowanie w ratowanie życia dzieciom.

Kształcimy i wychowujemy, rozwijając osobowość otwartą na potrzeby wszystkich, a zwłaszcza niepełnosprawnych kolegów.

Dwukrotnie wzięliśmy udział w konkursie, którego podstawowym celem było nauczenie naszych wychowanków właściwego dbania o własne bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, zwrócenie uwagi na konieczność noszenia różnego rodzaju elementów odblaskowych, zapoznanie z działaniami Straży Miejskiej i Pożarnej oraz Policji. W pierwszej edycji konkursu zajęliśmy piąte miejsce w województwie małopolskim, zaś w drugiej, w 2011 roku uznano nas za najlepszą szkołę w powiecie bocheńskim.  

Przez cały rok 2011/12 uczestniczyliśmy w różnego rodzaju projektach i działaniach w ramach ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”, organizowanego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Edukacji, kuratorów, przedstawicieli Sejmu i Senatu, Policji. Jego podstawowym celem było uwrażliwienie uczniów na problemy osób niepełnosprawnych i starszych, należących do mniejszości narodowych (na przykład Romów), uczenie właściwego oceniania innych, dbania o własne bezpieczeństwo, przeciwdziałanie agresji itp. Organizowano ciekawe spotkania, na przykład z osobami głuchoniemymi i tłumaczem migowym, literackie i plastyczne konkursy, zajęcia i lekcje o prawach i obowiązkach obywatelskich, wycieczki do Sądu Rejonowego, spotkanie z psychologiem z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu na temat Zagrożenia narkotykowego itp. Wszystkie nasze działania były odpowiednio dokumentowane i zostały wysoko ocenione przez konkursową komisję. 

 W naszej „dwójce” program wychowawczy jest równie ważny jak ten dydaktyczny. Staramy się uczyć dzieci właściwego rozwiązywania nieporozumień, sporów i konfliktów, a przeciwdziałanie wszelkim formom agresji zapisaliśmy w naszym regulaminie. Dlatego udało się nam otrzymać certyfikat, potwierdzający, że jesteśmy „Szkołą bez przemocy”, a zgodne współdziałanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli sprzyja kształtowaniu właściwych postaw…

Szkoła wyróżniona za wychowanie; Certyfikat "Szkoła wyróżniona za wychowanie" przyznawany przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Z wielu szkół, które starały się o certyfikat wyróżnienie to otrzymały tylko trzy szkoły w województwie z czego tylko jedna podstawówka-nasza "2". Aby uzyskać certyfikat szkoła musiała zgromadzić dokumentację zgodnie z regulaminem, potwierdzającą długofalową pracę wychowawczą szkoły, uzyskać rekomendacje Burmistrza Miasta i Kuratorium Oświaty oraz Rady Rodziców, przedstawić raport z mierzenia jakości standardu "szkoły wychowującej" opracowanego przez Kuratorium Oświaty.  

W roku 2005/2006 szkoła brała udział w akcji "Nauczyciel z klasą" Prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą pod patronatem Ministra Edukacji i nauki. Tytuł ten otrzymali nauczyciele:Bienias-Wojtowicz Alicja, Biga Renata, Błaszak Grażyna, Cerazy Małgorzata, Cholewa-Bajda Agnieszka, Dobranowska Dorota, Kauer Anna, Klimek Anna, Malinowska Stanisława, Matras Małgorzata, Mętel Jadwiga, Polek Ewa, Więsek Dorota, Żychowska Małgorzata.  

W roku szkolnym 2002/2003 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji propagowanej przez Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pod nazwą "Szkołą z klasą".Systematycznie realizowaliśmy zadania związane z tą akcją. Chcemy, aby wszyscy czuli się dobrze w naszej szkole i przychodzili do niej z przyjemnością. Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy zaszczytny tytuł:

 

Co oznacza szkoła, która:

 

  • dobrze uczy każdego ucznia,
  • ocenia sprawiedliwie,
  • uczy myśleć i rozumieć świat,
  • rozwija społecznie i uczy wrażliwości
  • pomaga uwierzyć w siebie tworząc dobry klimat
  • przygotowuje do przyszłości.

szk kl 2010W roku szkolnym 2010/11 nauczyciele i uczniowie przede wszystkim wspólnie opracowywali Kodeks TIK czyli zbiór zasad, jak mądrze, bezpiecznie i w wartościowy sposób korzystać z Internetu, komputerów, telefonów komórkowych itp. Przeprowadzono debaty, w czasie których „Tikuś” – postać z naszego szkolnego komiksu informowała o zagrożeniach w sieci, zasadach uczciwego korzystania z własności intelektualnej, zdobywania potrzebnych wiadomości. Pod opieką nauczycieli młodzież realizowała różne projekty i prezentacje multimedialne, które pokazano szkolnej społeczności na Festiwalu Nauki oraz na ogólnopolskich targach TIK-owych projektów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

W roku szkolnym 2011/12, jako jedna z 30 szkół w Polsce, zostaliśmy przez organizatorów wybrani do realizacji pilotażowego programu „Szkoły z klasą 2.0”. Aktywnie przystąpiliśmy do realizacji wszystkich zadań wynikających z programu, rozpoczęliśmy wydawanie szkolnej gazetki komputerowej „Tikuś”, młodzież uczyła seniorów posługiwania się komputerem, przeprowadzono debaty szkolne, wykonano wiele prezentacji multimedialnych, dwukrotnie, zaproszeni przez organizatorów na spotkania do Warszawy, uczestniczyliśmy w panelach dyskusyjnych, mówiliśmy o znaczeniu narzędzi TIK w procesie edukacji i o własnych osiągnięciach w tym zakresie.  

 Udział w trzeciej odsłonie programu "Szkoła z klasą 2.0." zakończyliśmy spektakularnym sukcesem - otrzymaniem tytułu Szkoły Eksperckiej. Nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się takiego rezultatu. Ci, którzy śledzili nasze działania na stronie internetowej bądź szkolnym blogu, muszą przyznać, że zawsze stawaliśmy na wysokości zadania. Do tak wspaniałego efektu przyczyniła się nie tylko sumienna praca całego zespołu, lecz także emocjonalne zaangażowanie wszystkich jego członków. Ten sukces bardzo cieszy, ale i zobowiązuje do systematycznego i rzetelnego wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnej w pracy z uczniami. (E.R.)