Certyfikaty

oszkole

W roku szkolnym 2011/12, jako jedna z 30 szkół w Polsce, zostaliśmy przez organizatorów wybrani do realizacji pilotażowego programu „Szkoły z klasą 2.0”. Aktywnie przystąpiliśmy do realizacji wszystkich zadań wynikających z programu, rozpoczęliśmy wydawanie szkolnej gazetki komputerowej „Tikuś”, młodzież uczyła seniorów posługiwania się komputerem, przeprowadzono debaty szkolne, wykonano wiele prezentacji multimedialnych, dwukrotnie, zaproszeni przez organizatorów na spotkania do Warszawy, uczestniczyliśmy w panelach dyskusyjnych, mówiliśmy o znaczeniu narzędzi TIK w procesie edukacji i o własnych osiągnięciach w tym zakresie.