Certyfikaty

oszkole

 W naszej „dwójce” program wychowawczy jest równie ważny jak ten dydaktyczny. Staramy się uczyć dzieci właściwego rozwiązywania nieporozumień, sporów i konfliktów, a przeciwdziałanie wszelkim formom agresji zapisaliśmy w naszym regulaminie. Dlatego udało się nam otrzymać certyfikat, potwierdzający, że jesteśmy „Szkołą bez przemocy”, a zgodne współdziałanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli sprzyja kształtowaniu właściwych postaw…