KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 (MEN)

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2015 r.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 18 - 31 stycznia 2016 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
25 stycznia - 7 lutego 2016 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
1 - 14 lutego 2016 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
15 - 28 lutego 2016 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
4. Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

b) w pozostałych szkołach podstawowych

c) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. b


ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
12 stycznia 2016 r.

5 kwietnia 2016 r.

5 kwietnia 2016 r.

2 czerwca 2016 r.


(podstawa prawna:art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty– Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm.)
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
7. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)