REGULAMIN KONURSU ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BOCHNI
Zbiórka makulatury - podsumowanie roku szkolnego 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 wszystkie oddziały klasowe i zerowe zebrały łącznie 66.789 kg makulatury. Najwięcej wśród klas młodszych zebrała klasa 2b, bo aż 7088 kg, co w przeliczeniu na jednego ucznia i pomnożone przez wysoki % zaangażowania dzieci w zbiórki, daje jej I miejsce w rywalizacji. II miejsce zajęła klasa 3d, a III miejsce klasa 1c. W rywalizacji dzieci starszych wygrała klasa VI c, która uzbierała 5030 kg i zajęła I miejsce, II miejsce zajęła klasa IV a, a trzecie miejsce klasa IV b.

W zakresie rywalizacji indywidualnej wyniki wyglądają następująco:

Klasy I – III:
I miejsce Tomasz Gardziel z klasy I c - 3119 kg
II miejsce Jan Moskalik z klasy III d – 1405 kg
III miejsce Anna Szuperska z klasy II b – 1135 kg
Klasy IV – VI:
I miejsce Katarzyna Solak z klasy V b – 1200 kg
II miejsce Joanna Rzymek VI c – 979 kg
III miejsce Patryk Mądry z klasy IV b – 729 kg

Wyniki zbiórki makulatury w kg w roku szkolnym 2013/2014


Klasawrzesieńpaździerniklistopadgrudzieństyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiec
0 a 114,5 46,0 113,5 27,5 75,5 48,0 76,0 62,0 78,0 95,0
0 b 257,5 107,0 57,0 94,0 94,5 83,0 50,0 106,0 65,0 63,0
0 c 25,0 191,0 154,0 102,0 103,5 196,0 114,0 118,0 83,0 102,0
1 a 290,0 162,0 199,0 288,0 176,0 158,0 215,0 128,0 126,0 164,0
1 b 475,0 433,0 612,5 585,0 900,0 447,0 167,0 258,0 421,o 555,0
1 c 117,0 263,0 285,0 193,0 2831,0 188,0 156,0 293,0 506,0 591,0
2 a 151,5 414,0 137,0 174,0 271,0 242,0 136,0 429,0 324,0 281,0
2 b 939,0 1059,5 700,0 488,0 721,0 333,0 681,0 730,0 231,0 1205,0
2 c 286,0 173,0 221,0 166,0 187,5 172,0 140,0 100,0 117,0 240,0
3 a 172,0 236,0 255,5 280,0 164,0 109,0 490,0 318,0 214,0 264,0
3 b 300,0 165,0 0,0 48,0 199,0 40,0 74,0 269,0 8,0 136,0
3 c 754,0 426,0 557,0 654,0 597,0 435,0 337,0 531,0 735,0 335,0
3 d 551,5 962,0 355,5 480,0 741,0 411,0 396,0 537,0 615,0 263,0
4 a 695,0 401,5 429,0 347,0 383,0 449,0 212,0 373,0 191,0 715,0
4 b 301,5 342,0 356,0 260,5 410,0 459,0 363,0 271,0 126,0 747,0
4 c 176,5 153,0 122,0 157,0 120,0 134,0 151,0 166,0 104,0 174,0
5 a 189,5 100,0 109,0 65,0 253,5 323,0 103,0 99,0 91,0 98,0
5 b 278,0 157,0 169,0 240,5 228,5 146,0 240,0 174,0 235,0 116,0
5 c 196,0 190,0 321,0 155,0 378,0 269,0 140,0 156,0 138,0 328,0
5 d 230,0 159,0 491,5 299,0 146,0 528,0 95,0 317,0 139,0 140,0
6 a 127,5 72,0 153,5 96,0 96,0 94,0 155,0 70,0 45,0 151,0
6 b 286,5 171,0 144,5 212,0 245,0 254,0 231,0 323,0 153,0 248,0
6 c 463,0 408,0 657,0 523,0 586,0 252,0 485,0 736,0 472,0 448,0


Zbiórka makulatury - podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2013/2014

W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 wszystkie oddziały klasowe i zerowe zebrały łącznie 36 606,5 kg makulatury. Najwięcej wśród klas młodszych zebrała klasa 2b, bo aż 3 907,5 kg, co w przeliczeniu na jednego ucznia i pomnożone przez wysoki % zaangażowania dzieci w zbiorki, daje jej I miejsce w rywalizacji. II miejsce zajęła klasa 1c, a III miejsce klasa 3 d. W rywalizacji dzieci starszych przoduje klasa VI c, która uzbierała 2 637 kg i zajęła I miejsce, II miejsce zajęła klasa IVa, a trzecie miejsce klasa IV b.


W zakresie rywalizacji indywidualnej sytuacja wygląda następująco:

Klasy I – III:
I miejsce Tomasz Gardziel z klasy Ic - 2600 kg;
II miejsce Jan Moskalik z klasy IIId – 745 kg;
III miejsce Maria Gofrom – Rembilas z klasy Ib – 700 kg;
Klasy IV – VI:
I miejsce Katarzyna Solak z klasy Vb – 705 kg;
II miejsce Julia Bajda z klasy Vd – 425 kg
III miejsce Patryk Mądry z klasy IVb – 409 kg