REGULAMIN KONURSU ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BOCHNI
Wyniki zbiórki makulatury w kg w roku szkolnym 2014/2015
Klasa wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
0 a 71 55 152 48 285 35 69 78 48 108
0 b 61 146 244 94 160 114 73 115 101 88
1 a 389 617 392 391 536 345 655 670 407 895
1 b 144 130 232 90 123 58 197 173 109 204
1 c 207 384 325 464 187 130 250 235 226 392
1 d 153 186 524 286 180 133 269 131 181 228
2 a 274 129 247 147 112 129 242 216 146 300
2 b 669 829 516 312 575 222 620 431 403 653
2 c 193 303 484 304 528 137 337 624 210 382
3 a 139 282 510 291 297 42 390 109 85 338
3 b 1027 871 1112 983 1879 943 487 407 614 737
3 c 280 166 232 192 126 121 274 169 285 261
4 a 525 338 502 265 406 193 431 257 259 416
4 b 304 36 252 51 110 33 116,5 133 103 166
4 c 716 519 608 359 452 195 582 332 528 699
4 d 448 182 409 349 509 282 365 394 273 210
5 a 537 389 664 268 311 262 531 472 221 613
5 b 264 609 660 505 478 493 795 957 594 1207
5 c 88 92 103 68 89 126 138 88 63 117
6 a 171 79 103 93,5 124 32 102 67 113 38
6 b 425 200 135 189 174 119 200 231 85 221
6 c 125 256 189 145 145 65 98 416 19 541
6 d 337 109 294 206 329 143 187 158 68 123


Zbiórka makulatury - podsumowanie roku szkolnego 2014/2015


W roku szkolnym 2014/2015 wszystkie oddziały klasowe i zerowe zebrały łącznie 70 260 kg makulatury. Najwięcej wśród klas młodszych zebrała klasa 3b, bo aż 9060 kg, co w przeliczeniu na jednego ucznia i pomnożone przez wysoki % zaangażowania dzieci w zbiórki, dało I miejsce w rywalizacji. II miejsce zajęła klasa 1a, a III miejsce klasa 2b. W rywalizacji dzieci starszych wygrała klasa V b, która mając wysoką średnią uzbierała 6562 kg i zajęła I miejsce. II miejsce zajęła klasa IV c, a trzecie miejsce klasa IV d.

W zakresie rywalizacji indywidualnej sytuacja wygląda następująco:

Klasy I – III:

• I miejsce Zofia Langer kl. III b - 3332 kg;
• II miejsce Maria Gofroń – Rembilas kl. II b – 2320 kg;
• III miejsce Lisak Aleksander kl. I a – 1851 kg;

Klasy IV – VI:

• I miejsce Jasiołek Patrycja kl. V b– 1970 kg;
• II miejsce Gajek Szymon kl. IV c – 1338 kg;
• III miejsce Balcer Kacper kl. IV a - 1258 kg;

Zbiórka makulatury - podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2014/2015


W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 wszystkie oddziały klasowe i zerowe zebrały łącznie 41.911kg makulatury. Najwięcej wśród klas młodszych zebrała klasa 3b, bo aż 6815kg, co w przeliczeniu na jednego ucznia i pomnożone przez wysoki % zaangażowania dzieci w zbiórki, dało I miejsce w rywalizacji. II miejsce zajęła klasa 1a, a III miejsce klasa 2b. W rywalizacji dzieci starszych przoduje klasa IV c, która mając wysoką średnią uzbierała 2849 kg i zajęła I miejsce. II miejsce zajęła klasa IV d, a trzecie miejsce klasa IV a.

W zakresie rywalizacji indywidualnej sytuacja wygląda następująco:

Klasy I – III:

• I miejsce Zofia Langer kl. III b - 2602 kg;
• II miejsce Maria Gofrom – Rembilas kl. II b – 1350 kg;
• III miejsce Jan Moskalik kl. I a – 810 kg;

Klasy IV – VI:

• I miejsce Kacper Balcer kl. IV a– 724 kg;
• II miejsce Patrycja Jasiołek kl. V b – 700 kg;
• III miejsce Katarzyna Solak kl. VI b – 633 kg;