Wyniki zbiórki makulatury w kg w roku szkolnym 2012/2013

Klasawrzesieńpaździerniklistopadgrudzieństyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiec podsumowanie
roczne
0 a 843,0 559,0 552,5 340,0 561,5 314,0 254,0 550,0 474,0 223 4671,0
0 b 102,0 80,0 39,0 59,0 70,0 44,0 46,0 45,0 43,0 74,5 602,5
1 a 166,0 100,0 260,0 261,0 115,0 229,0 79,0 178,0 404,0 124 1916,0
1 b 380,5 388,0 429,0 769,0 518,0 1194,0 751,5 1245,0 1286,0 811 7772,0
1 c 331,0 219,0 231,0 100,0 196,0 169,0 132,9 139,0 152,5 89,5 1759,9
2 a 273,0 332,0 306,5 102,0 198,0 155,0 110,0 504,0 177,0 178 2335,5
2 b 313,0 54,0 184,5 104,5 186,0 153,0 201,5 139,0 197,5 152 1685,0
2 c 668,0 1403,0 413,0 496,0 628,0 439,0 827,0 626,0 569,0 736 6805,0
2 d 610,5 510,0 551,5 571,5 493,0 294,0 777,0 526,0 737,5 279 5350,0
3 a 525,0 405,0 526,5 315,0 282,0 342,0 333,5 423,0 455,0 324 3931,0
3 b 347,0 418,5 181,0 321,5 152,5 255,0 236,0 348,0 290,5 149 2699,0
3 c 329,5 131,0 259,0 225,0 71,0 220,0 77,0 72,0 160,5 146,5 1691,5
4 a 246,0 211,0 226,5 149,0 209,0 125,0 94,5 244,0 323,0 234 2062,0
4 b 446,5 216,0 317,0 171,0 205,5 415,0 257,5 555,0 329,0 484,5 3397,0
4 c 113,0 91,5 167,0 141,5 54,0 138,0 308,0 294,0 288,0 11 1606,0
4 d 479,0 417,0 335,5 376,5 204,0 113,0 226,5 259,0 144,5 177 2732,0
5 a 320,0 145,0 258,5 157,0 395,0 83,0 53,0 136,0 54,0 116,5 1718,0
5 b 448,0 162,0 283,5 160,0 154,5 269,0 162,0 257,0 127,5 56,5 2080,0
5 c 794,0 371,0 808,5 461,0 539,5 657,0 585,0 567,0 369,0 343,5 5495,5
6 a 289,5 189,5 183,5 141,0 137,5 219,0 141,0 251,0 65,0 83,5 1700,5
6 b 451,0 661,0 415,0 202,5 270,5 206,0 259,0 347,0 321,5 136 3269,5
6 c 272,0 64,0 31,0 32,0 67,0 126,0 79,0 124,0 94,0 68 957,0
Razem 8747,5 7128,0 6959,5 5656,0 5707,5 6159,0 5984,9 7829,0 7062,0 4997 66230,4


Zbiórka makulatury - podsumowanie roku szkolnego 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 wszystkie oddziały klasowe i zerowe zebrały łącznie 66.234 kg makulatury. Najwięcej wśród klas młodszych zebrała klasa 1b – 7. 772 kg co w przeliczeniu na jednego ucznia i pomnożone przez wysoki procent zaangażowania dzieci w zbiórki daje jej pierwsze miejsce w rywalizacji. Drugie miejsce zajmuje klasa 2 c – 6.805 kg , a trzecie 2d – 5.350 kg . W rywalizacji dzieci starszych przoduje klasa 5c, która zebrała 5. 495,5 kg i osiągnęła najwyższy wskaźnik zaangażowania w zbiórki surowców wtórnych. Drugie miejsce zajęła klasa 4 b- 3.397 kg, a trzecie klasa 4 d – 2.732 kg .

Rywalizacja indywidualna:
Klasy I – III:
1 miejsce – 1.503 kg – Szymon Gajek z klasy 2c;
2 miejsce – 1.109 kg – Jakub Moskalik z oddziału 0a;
3 miejsce – 1.099 kg – Jan Moskalik z klasy 2d;
Klasy IV – VI:
1 miejsce – 2.164 kg – Katarzyna Solak z klasy 4 b;
2 miejsce - 1. 942,5 kg – Joanna Rzymek z klasy 5c;
3 miejsce – 498 kg – Julia Bajda z klasy 4 d;

Wyniki zbiórki makulatury w kg w roku szkolnym 2011/2012

Klasa wrzesień październiklistopadgrudzieństyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiecpodsumowanie
roczne
0 a 178,0 53,0 98,0 103,0 256,0 152,0 43,0 17,0 80,0 68,5 1048,5
0 b 87,0 134,0 148,5 115,0 80,0 43,0 57,5 68,0 79,5 181,0 993,5
0 c 28,5 5,0 8,0 1,0 24,5 11,0 15,0 45,0 32,0 31,5 201,5
1 a 250,0 308,0 552,0 463,0 345,0 259,0 167,0 232,0 347,0 535,5 3 458,5
1 b 52,0 135,5 65,5 47,0 29,0 128,0 87,0 59,0 49,0 145,0 797,0
1 c 441,0 453,5 497,5 367,0 305,5 395,5 339,0 329,0 265,5 517,0 3 910,5
1 d 376,0 407,0 328,0 490,0 287,0 335,0 315,5 393,5 341,0 1422,5 4 695,5 - III
2 a 1137,0 457,0 408,5 196,0 1056,0 853,5 333,5 565,0 448,0 524,0 5 978,5 - II
2 b
197,0 146,0 347,0 128,0 210,0 227,0 166,5 343,5 98,5 604,0 2 467,5
2 c 209,0 78,0 419,5 157,0 101,0 160,5 29,5 209,5 90,0 276,5 1730,5
3 a 309,0 67,0 152,5 142,0 119,5 161,0 171,0 84,0 69,0 274,5 1549,5
3 b 887,0 224,5 143,0 174,0 155,0 227,5 221,0 124,0 222,0 373,0 2751,5
3 c 549,0 45,0 108,5 367,0 72,0 120,5 342,0 97,5 101,0 75,0 1877,5
3 d 675,5 541,0 869,5 692,0 617,5 1104,0 1141,5 652,0 954,5 1066,5 8 314,5 - I
4 a 912,0 465,0 158,0 158,0 430,0 318,0 1060,5 1184,0 1023,0 484,5 6 193,0 - II
4 b 236,5 37,0 123,0 215,0 173,0 122,5 157,0 260,0 207,5 188,0 1 719,5
4 c 419,0 543,0 377,0 433,0 155,5 842,5 613,5 1381,5 754,5 1058,0 6577,5 - I
5 a 230,0 134,0 169,0 142,0 136,0 161,5 143,0 215,0 262,0 253,0 1 845,0
5 b 483,0 328,0 205,5 275,0 378,0 399,0 293,5 184,5 151,0 256,5 2 954,0 - III
5 c 273,0 36,0 262,0 109,0 159,0 92,0 72,5 148,5 134,0 92,0 1 378,0
6 a 139,5 118,0 50,0 81,0 86,0 60,0 67,5 129,0 70,0 55,0 856,0
6 b 300,0 159,5 214,5 177,0 232,5 168,5 295,5 140,5 203,0 176,5 2 067,5
6 c 329,5 205,0 183,5 115,0 100,0 213,5 300,0 144,0 271,0 472,0 2 333,5
6 d 188,0 106,0 57,0 129,0 408,0 84,0 75,0 97,0 27,0 169,0 1 340,0
Razem 8886,5 5186,0 5945,5 5276,0 5916,0 6639,0 6507,0 7103,0 6280,0 9299,0 67 038

Zbiórka makulatury - podsumowanie roku szkolnego 2011/2012

Tegoroczny konkurs zbiórki makulatury zorganizowany dla wszystkich uczniów naszej szkoły wypadł bardzo pomyślnie. Celem konkursu jak co roku było podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Konkurs łączył w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, zainteresowanie odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz aspekt społeczny ponieważ w zbiórkę angażowały się całe rodziny.

W roku szkolnym 2011/2012 zebrano 67 034 kg makulatury. Podsumowano go w dwóch grupach wiekowych. Pierwsze miejsce w konkursie klas młodszych zajęła klasa III d która zebrała 8314 kg makulatury. W nagrodę otrzymała od Rady Rodziców fundusze w kwocie 640 zł na zorganizowanie dodatkowej wycieczki. Drugie miejsce zajęła klasa II a, a trzecie klasa I d. W klasach IV-VI najwięcej makulatury zebrała klasa IV c -6577,5 kg która również otrzymała kwotę 640 zł na zorganizowanie dodatkowej wycieczki. Drugie miejsce zajęła klasa IV a- 6193 kg, a trzecie klasa V b – 2954 kg . Podczas zbiórki makulatury w miesiącu czerwcu zebrano kwotę 4 014 zł, która w całości została przekazana rodzicom chorego Adasia z klasy II b.Wyniki zbiórki makulatury w kg w roku szkolnym 2010/2011


Klasa wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec podsumowanie
0 a 183,0 110,5 133,0 98,0 0 24,0 194,0 68,0 151,0 53,0 1014,5
0 b 19,0 114,0 366,0 84,0 130,0 82,0 230,0 196,0 102,0 207,0 1530,0
1 a 195,0 453,5 535,0 298,5 377,5 233,0 321,0 412,0 279,5 809,0 3914,0 - II
1 b 99,0 63,0 127,5 69,5 110,0 67,0 71,5 92,0 93,0 9,0 801,5
1 c 96,5 64,0 188,5 38,0 29,0 39,0 108,0 30 32,0 57,0 682,0
2 a 329,0 438,0 172,0 122,5 189,5 293,0 296,0 125,0 154,0 45,0 2164,0
2 b
372,0 163,0 172,0 75,0 141,0 142,0 123,0 90,0 215,5 192,0 1685,5
2 c 471,5 206,5 243,5 213,5 62,0 129,0 239,5 125,0 94,0 68,0 1852,5
2 d 240,0 214,5 258,5 157,5 132,5 123,5 540,0 315,0 516,0 462,0 2959,5 - III
3 a 150,0 38,50 210,5 248,0 83,0 202,0 169,0 138,0 229,0 124,0 1592,0
3 b 183,0 79,50 115,0 40,0 5,0 144,0 81,5 30,0 18,0 53,0 749,0
3 c 421,0 796,0 446,0 353,0 260,0 194,0 526,5 359,0 442,0 732,0 4529,0 - I
4 a 240,0 220,0 187,0 168,5 129,0 121,9 257,0 49,0 137,5 245,0 1754,0
4 b 171,5 266,5 330,5 157,0 95,0 225,0 220,0 183,0 47,0 162,0 1857,5
4 c 227,0 48,0 192,0 19,0 15,0 144,0 67,0 150,0 172,0 40,0 1074,0
5 a 153,5 62,5 88,0 17,0 37,0 93,0 29,0 18,0 93,0 20,0 611,0
5 b 521,0 131,0 416,5 299,5 458,0 330,0 189,5 290,0 228,0 129,0 2992,5 - II
5 c 346,5 315,5 236,0 172,0 135,5 138,0 434,5 251,0 151,5 138,0 2318,5 - III
5 d 220,5 124,5 187,0 70,5 102,0 60,5 228,0 99,5 44,0 33,0 1169,5
6 a 148,5 83,0 82,00 87,0 97,0 60,0 102,0 39,0 55,0 56,0 809,5
6 b 69,0 318,0 167,0 38,0 27,0 108,0 240,0 74,0 68,0 106,0 1215,0
6 c 424,5 371,5 376,0 315,5 260,5 260,5 604,5 837,5 511,0 240,0 4201,5 - I
Razem 5281,0 4432,5 5229,5 3141,5 2875,5 3213,4 5271,5 3971,0 3833,0 4506,0 41476,5

Zbiórka makulatury - podsumowanie roku szkolnego 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 zebrano 41476,5 kg makulatury. Rozstrzygnięto konkurs w dwóch grupach wiekowych. Pierwsze miejsce w konkursie klas młodszych zajęła klasa III c , która zebrała 4529 kg makulatury. W nagrodę otrzymała 1000 zł na zorganizowanie wycieczki. Drugie miejsce zajęła klasa I a, a trzecie miejsce klasa II d.

W klasach IV – VI najwięcej makulatury zebrała klasa VI c -4201.5 kg ,która otrzymała taką samą kwotę co zwycięzcy klas młodszych na zorganizowanie dodatkowej wycieczki. Drugie miejsce zajęła klasa V b, a trzecie klasa V c.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.