Misja szkoły"Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym"

/ Jan Paweł II /

Kształcimy i wychowujemy, rozwijając osobowość otwartą na potrzeby wszystkich, a zwłaszcza niepełnosprawnych kolegów.