Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni

32-700 Bochnia ul. Oracka 6,
tel. 14 648 00 78

wew. 20 – Dyrektor szkoły

wew. 21 – Wicedyrektor szkoły – oddziały przedszkolne, klasy I – III

wew. 22 – Świetlica szkolna

wew. 23 – Gabinet pedagog, psycholog

wew. 24 – Wicedyrektor szkoły – klasy IV – VIII

wew. 25 – Sekretariat

e-mail: sp2-bochnia@wp.pl

Strona www: http://www.psp2bochnia.pl/
e-mail: daniel.widlo@psp2bochnia.pl – Daniel Widło – nauczyciel informatyki

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:
/SP2Bochnia/SkrytkaESP

Sekretariat szkoły:
mgr Magdalena Ruszaj Sekretarz szkoły (sprawy pracownicze)
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

mgr Kinga Jezioro Sekretarka (sprawy uczniowskie)
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00

Świetlica szkolna:
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 7.00 – 16.30

Biblioteka szkolna:
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 14.00

Pedagog i Psycholog, Pedagog specjalny:

mgr Teresa Zaniewska – PEDAGOG

Poniedziałek  – 9.30 – 16.30
Wtorek – 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.00
Środa – 7.30 – 14.30
Czwartek – 12.00 – 16.00
Piątek – 7.30 – 13.00

Godzina dostępności poniedziałek – 15.30 – 16.30

mgr Marta Nowińska – PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY

Poniedziałek – 7.30 – 13.30
Wtorek – 12.15 – 16.30
Środa – 12.15 – 16.30
Czwartek – 7.30 – 11.30
Piątek – 12.15 – 16.15

Godzina dostępności poniedziałek, czwartek – 7.00 – 7.30

mgr Aleksandra Surma – PSYCHOLOG

Środa – 7.30 – 11.30
Czwartek – 11.30 – 15.30
Piątek – 11.05 – 14.05

Godzina dostępności piątek – 10.05 – 11.05

mgr Sabina Baniak – PEDAGOG SPECJALNY

Poniedziałek – 8.00 – 8.45, 13.00 – 14.15
Wtorek – 11.20 – 13.20
Środa – 12.20 – 13.20
Czwartek – 11.20 – 13.20

mgr Natalia Wełna – PEDAGOG SPECJALNY

Poniedziałek – 7.30 – 8.00, 14.05 – 14.45
Wtorek – 7.30 – 8.00
Środa – 12.15 – 13.05
Piątek – 10.25 – 11.25

Skip to content