MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

W związku z realizacją Rządowego Programu Aktywna Tablica 22 marca 2022 r. powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli”

Szkoły będące członkami międzyszkolnej sieci współpracy:

 • Szkoła Podstawowa im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 165 im. Bł. M. Angeli Truszkowskiej w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa w Ostrowie
 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
 • Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach
 • Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego
  w Bochni
 • Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy
  w Łowiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieska Kokardka
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy

Celem międzyszkolnej sieci współpracy jest:

 1. Wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych, w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
 2. Analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
 3. Zwiększenie efektywności procesu nauczania we wszystkich szkołach i placówkach wspołpracujących ze sobą.
 4. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Planowane działania:

 1. Dzielenie się ciekawymi propozycjami szkoleń z człokami sieci współpracy.
 2. Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 3. Zorganizowanie co najmniej 3 spotkań w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.
 4. Zorganizowanie w każdej szkole dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
 5. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli: scenariuszy zajęć edukacyjnych
  z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
Skip to content