NAUCZYCIELSKI ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY

E-koordynator programu: Joanna Solecka 

Zespół samokształceniowy w zakresie stosowania TIK w szkole w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”:

 1. Joanna Solecka – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne/nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (przewodnicząca zespołu)
 2. Joanna Tabor – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Natalia Wełna – nauczyciel matematyki/nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
 4. Dominika Wełna – nauczyciel nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
 5. Sabina Baniak – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Cele pracy zespołu:

 1. Wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu technologii komunikacyjno – informacyjnej na zajęciach oraz pomoc w zakresie obsługi monitorów interaktywnych.
 2. Dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymiana informacji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej.
 3. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Zwiększanie  kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 5. Doskonalenie umiejętności umożliwiających korzystanie z nowoczesnych urządzeń.

Zadania zespołu:

 1. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych.
 2. Propagowanie wśród nauczycieli nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dzielenie się  ciekawymi pomysłami, udostępnianie linków, ciekawych aplikacji.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu.
Skip to content