Pliki do pobrania

Dokumenty sekretariatu szkolnego, w formie plików do pobrania:

  1. wniosek o wydanie legitymacji szkolnej ->  wniosek_o_wydanie_legitymacji
  2. wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (obowiązuje po za rekrutacją, w trakcie trwania roku szkolnego, uczniowie przyjmowani za zgodą Dyrektora szkoły) dotyczy klas I – VIII -> podanie_o_przyjęcie_ucznia_do_szkoły_po_za_rekrutacją_klasy_I_VIII
  3. wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (obowiązuje po za rekrutacją, w trakcie trwania roku szkolnego, dzieci przyjmowani za zgodą Dyrektora szkoły) dotyczy oddziałów przedszkolnych -> podanie_o_przyjęcie_dziecka_oddział_przedszkolny
  4. druk zgłoszenia szkody NNW Ergo Hestia -> druk_szkody_nnw_hestia
  5. informacja o formie zgłaszania szkody NNW Ergo Hestia -> forma_zgłaszania_szkody_nnw_hestia

Inne:

  1. Poradnik dla rodzica
  2. RODO – Oświadczenie rodziców

Dokumenty świetlicowe:

  1. Upoważnienie do obioru dziecka z świetlicy
  2. Oświadczenie o samodzielnym wyjściu dziecka z świetlicy
  3. Podanie o objęcie dziecka opieką świetlicową

Skip to content