Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą:

 • dającą wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszej nauki w gimnazjum oraz dobrego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów;
 • prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych (zespół muzyczny, zajęcia sportowe, kółko plastyczne,kółko informatyczne, kółko teatralne, Koło Małych Ekologów), dzięki którym nasi uczniowie zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
 • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą, między społecznością lokalną a szkołą; – zapewniającą wszystkim uczniom równość szans,sprawiedliwe, życzliwe,uwzględniające możliwości dziecka traktowanie;
 • bezpieczną – wolną od przemocy, narkotyków, alkoholu;
 • podtrzymującą tradycje regionalne:
  • zespół taneczny „Mali Bochnianie”;
  • kultywowanie zwyczajów związanych z naszym miastem;
  • spotkania z lokalnymi twórcami;
  • poznanie historii, kultury i walorów Ziemi Bocheńskiej;
  • przybliżenie młodzieży postaci patrona szkoły Kazimierza Brodzińskiego;
 • prowadzącą wymianę młodzieży ze szkołą w Keżmarku (Słowacja), dzięki której uczniowie nawiązują przyjaźnie, poznają warunki życia i nauki swoich rówieśników;
 • dostosowaną do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych bez barier architektonicznych, co pozwoli tym uczniom włączyć się w życie społeczności szkolnej, a pozostałych uczniów nauczyć obcowania z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • dbającą o zdrowie, właściwy rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny ucznia (zieleni w szkole i wokół niej – planty, dobra baza sportowa, wycieczki itp.)
 • zwracającą uwagę na:
  • systematyczne podwyższanie kwalifikacji nauczycieli;
  • tworzenie klas mniej liczebnych co pozwala nauczycielowi na indywidualną pracę z każdym dzieckiem;
  • systematyczne uzupełnianie pomocy naukowych.

 

Skip to content