Lekki tornister

Zadania dla wychowawcy:

 

  1. Zapoznać z ustaleniami akcji: rodziców i uczniów poprzez zebrania, informowanie o zakładce, spotkania z uczniami, tablicę ogłoszeń oraz lekcje wychowawcze;
  2. Koordynowanie współpracy z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, w celu przestrzegania przyjętych ustaleń;
  3. Kontrolowanie jeden raz w miesiącu tornistrów dzieci – uświadamiania konieczności respektowania norm w tym zakresie;
  4. Ustalenie algorytmu „jeden podręcznik na ławkę”;
  5. Pisemne informowanie uczniów i rodziców o odwołanych zajęciach edukacyjnych (w zeszycie korespondencyjnym), aby dziecko nie nosiło zbędnych pomocy i przyborów.

 

Zadania dla rodzica (prawnego opiekuna):

 

  1. Zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi „lekkiego tornistra” (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe);
  2. Codzienne kontrolowanie tornistra dziecka, aby nie przynosiło do szkoły zbędnych podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, przyborów szkolnych itp.
  3. Dbanie o zakup lekkiego tornistra, wskazywanych zeszytów, zeszytów ćwiczeń oraz niezbędnych przyborów do zajęć edukacyjnych ;
  4. Poznanie zasady „jeden podręcznik na jedną ławkę” i kontrola jej przestrzegania;
  5. Unikanie wyposażenia w ciężkie, metalowe termosy, nadmiernie rozbudowane piórniki oraz wyrabianie u dziecka nawyku codziennego pakowania tornistra po odrobionych lekcjach.

Wykaz obowiązujących zeszytów do realizowanych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

RODZAJ ZESZYTU

IV

V

VI

VII

VIII

RELIGA

w kratkę A5

60

-

60

-

60

JĘZYK POLSKI

w linię A5

60

60

60

60

60

JĘZYK ANGIELSKI

w kratkę A4

60

60

60

60

60

JĘZYK NIEMIECKI

w kratkę A5

-

-

-

60

60

MUZYKA

w kratkę A5

60

60

60

60

-

PLASTYKA

-

-

-

-

-

-

HISTORIA

w kratkę A5

32

32

60

60

60

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

w kratkę A5

-

-

-

-

60

PRZYRODA

w kratkę A5

32

-

60

-

-

GEOGRAFIA

w kratkę A5

-

32

-

32

32

BIOLOGIA

w kratkę A5

-

32

-

60

32

CHEMIA

w kratkę A5

-

-

-

60

60

FIZYKA

w kratkę A5

-

-

-

60

60

MATEMATYKA

w kratkę A5

80

80

80

80

80

INFORMATYKA

-

-

-

-

-

-

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

-

-

-

-

-

-

TECHNIKA

w kratkę A5

16

16

-

-

-

ZAJĘCIA TECHNICZNE

w kratkę A5

-

-

16

-

-

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

w kratkę A5

-

-

-

-

16

 


ZASADY DOTYCZĄCE PRZYNOSZENIA PODRĘCZNIKÓW

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

OBOWIĄZUJACE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PODRĘCZNIKA

RELIGA

podręcznik zostawiany w szkole

JĘZYK POLSKI

jeden podręcznik na ławkę

JĘZYK ANGIELSKI

jeden podręcznik na ławkę

JĘZYK NIEMIECKI

jeden podręcznik na ławkę

MUZYKA

podręcznik pozostawiany w szkole

PLASTYKA

podręcznik pozostawiany w szkole

HISTORIA

jeden podręcznik na ławkę

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

jeden podręcznik na ławkę

PRZYRODA

jeden podręcznik na ławkę

GEOGRAFIA

jeden podręcznik na ławkę

BIOLOGIA

jeden podręcznik na ławkę

CHEMIA

jeden podręcznik na ławkę

FIZYKA

jeden podręcznik na ławkę

MATEMATYKA

jeden podręcznik na ławkę

INFORMATYKA

podręcznik zostawiany w szkole

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

podręcznik zostawiany w szkole

TECHNIKA

podręcznik zostawiany w szkole

ZAJĘCIA TECHNICZNE

podręcznik zostawiany w szkole

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

jeden podręcznik na ławkę