Lekki tornister

Zadania dla wychowawcy:

 

  1. Zapoznać z ustaleniami akcji: rodziców i uczniów poprzez zebrania, informowanie o zakładce, spotkania z uczniami, tablicę ogłoszeń oraz lekcje wychowawcze;
  2. Koordynowanie współpracy z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, w celu przestrzegania przyjętych ustaleń;
  3. Kontrolowanie jeden raz w miesiącu tornistrów dzieci – uświadamiania konieczności respektowania norm w tym zakresie;
  4. Ustalenie algorytmu „jeden podręcznik na ławkę”;
  5. Pisemne informowanie uczniów i rodziców o odwołanych zajęciach edukacyjnych (w zeszycie korespondencyjnym), aby dziecko nie nosiło zbędnych pomocy i przyborów.

 

Zadania dla rodzica (prawnego opiekuna):

 

  1. Zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi „lekkiego tornistra” (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe);
  2. Codzienne kontrolowanie tornistra dziecka, aby nie przynosiło do szkoły zbędnych podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, przyborów szkolnych itp.
  3. Dbanie o zakup lekkiego tornistra, wskazywanych zeszytów, zeszytów ćwiczeń oraz niezbędnych przyborów do zajęć edukacyjnych ;
  4. Poznanie zasady „jeden podręcznik na jedną ławkę” i kontrola jej przestrzegania;
  5. Unikanie wyposażenia w ciężkie, metalowe termosy, nadmiernie rozbudowane piórniki oraz wyrabianie u dziecka nawyku codziennego pakowania tornistra po odrobionych lekcjach.

 

Informacje na temat zasad dotyczących zeszytów i podręczników;