Lekki tornister

Wykaz obowiązujących zeszytów do realizowanych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII w roku szkolnym 2022/2023

ZAJĘCIA EDUKACYJNE RODZAJ ZESZYTU IV V VI VII VIII
RELIGA w kratkę A5 32 32 32
JĘZYK POLSKI w linię A5 60 60 60 60 60
JĘZYK ANGIELSKI w kratkę A4 60 60 60 60 60
JĘZYK NIEMIECKI w kratkę A5 60 60
MUZYKA w kratkę A5 32 32 32 32
PLASTYKA
HISTORIA w kratkę A5 32 32 60 60 60
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w kratkę A5 60
PRZYRODA w kratkę A5 32 60
GEOGRAFIA w kratkę A5 32 32 32
BIOLOGIA w kratkę A5 32 60 32
CHEMIA w kratkę A5 60 60
FIZYKA w kratkę A5 60 60
MATEMATYKA w kratkę A5 80 80 80 80 80
INFORMATYKA
TECHNIKA w kratkę A5 16 16
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA w kratkę A5 16

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYNOSZENIA PODRĘCZNIKÓW

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZUJACE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PODRĘCZNIKA
RELIGA podręcznik zostawiany w szkole
JĘZYK POLSKI jeden podręcznik na ławkę
JĘZYK ANGIELSKI jeden podręcznik na ławkę
JĘZYK NIEMIECKI jeden podręcznik na ławkę
MUZYKA podręcznik pozostawiany w szkole
PLASTYKA podręcznik pozostawiany w szkole
HISTORIA jeden podręcznik na ławkę
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE jeden podręcznik na ławkę
PRZYRODA jeden podręcznik na ławkę
GEOGRAFIA jeden podręcznik na ławkę
BIOLOGIA jeden podręcznik na ławkę
CHEMIA jeden podręcznik na ławkę
FIZYKA jeden podręcznik na ławkę
MATEMATYKA jeden podręcznik na ławkę
INFORMATYKA podręcznik zostawiany w szkole
TECHNIKA każdy uczeń przynosi podręcznik na lekcję
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA jeden podręcznik na ławkę
Skip to content