Dzień Patrona Szkoły

Dnia 8 marca w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Patrona Kazimierza Brodzińskiego. Obchody przygotowały klasy 6A i 7B pod opieką wychowaczyń Marty Michniak i Pauliny Mikulskiej , stroną muzyczną zajęła się Pani Małgorzata Mrózek. Dzień ten uświetniła audycja radiowa wysłuchana przez całą szkolną społeczność. Przybrała ona formę  ciekawego wywiadu z naszym patronem, który przybliżył nam  życie i twórczość poety. Ciekawą formą uczczenia pamięci Kazimierza Brodzińskiego była wystawka lapbooków na jego temat i portretów poety przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. W opracowanie plastyczne wystawki włączyła się Pani Dorota Dobranowska. Dzięki zróżnicowanym formom świętowania Dzień Patrona przybliżył nam postać wielkiego poety i patrioty, jakim był Kazimierz Brodziński. MI

Skip to content