Koło rozwiązywania problemów

Koło rozwiązywania problemów przeznaczone jest dla uczniów klas trzecich, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne.

Na zajęciach rozwijane są kompetencje kluczowe z matematyki, które obejmują m.in. zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia oraz reprezentacji (wzory, modele, wykresy, tabele, konstrukty), w celu rozwiązywania zadań i problemów wynikających z codziennych sytuacji. Podstawą jest opanowanie umiejętności liczenia.

W czasie zajęć uczniowie wykorzystują gry i zabawy. Pomagają one w kształtowaniu pojęć matematycznych, nabieraniu doświadczeń, utrwalaniu zdobytych umiejętności, a także umożliwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień.

Skip to content