Rekrutacja uzupełniająca do świetlicy szkolnej na rok 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ogłasza rekrutację uzupełniającą do świetlicy szkolnej

w terminie od 1 września 2023 r. do  11 września 2023 r. na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o rzetelne wypełnianie druku oraz podpisy obojga rodziców.

Druki należy wrzucić do skrzynki podawczej szkoły znajdującej się po lewej stronie przy głównym wejściu do szkoły.

Druk do pobrania -> karta_zgłoszenia_do_świetlicy_szkolnej_2023_2024.

Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone 14 września 2023 r. na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły.

 

Skip to content