Home

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni


Rekrutacja klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza Rodziców uczniów z rocznika 2014 do zapisu swojego dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły wypełniają kartę zgłoszenia (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) w terminie od 18 do 26 lutego 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w klasach I. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w terminie od dnia 1 do 19 marca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530. Dokumentację należy złożyć w budynku szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja klasa I).

W dniu 25 marca 2021 r. ogłosimy na stronie internetowej listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice uczniów zakwalifikowanych wypełniają potwierdzenie woli podjęcia nauki (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) i dostarczają do szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja klasa I) w terminie od 25 marca do 30 marca 2021 r.

UWAGA! Bez wypełnionego druku potwierdzenia woli uczeń nie zostanie przyjętych do szkoły.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentacji (konieczny numer telefonu kontaktowego) oraz podpis obydwojga rodziców na zgłoszeniach i wnioskach.

 

Rekrutacja oddział przedszkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza Rodziców uczniów z rocznika 2015 do zapisu swojego dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z odpowiednimi załącznikami - oświadczeniami (druki dostępne w zakładce rekrutacja 2021/2022) w terminie od dnia 1 do 19 marca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530. Dokumentację należy złożyć w budynku szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja oddział przedszkolny).

W dniu 25 marca 2021 r. ogłosimy na stronie internetowej listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice uczniów zakwalifikowanych wypełniają potwierdzenie przyjęcia (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) i dostarczają do szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja oddział przedszkolny) w terminie od 25 marca do 30 marca 2021 r.

UWAGA! Bez wypełnionego druku potwierdzenia przyjęcia, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

 

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentacji (konieczny numer telefonu kontaktowego) oraz podpis obydwojga rodziców na zgłoszeniach i wnioskach.

 aktualnosci

sport

SWIETLICA

oszkole

Rekrutacja klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza Rodziców uczniów                           z rocznika 2014 do zapisu swojego dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły wypełniają kartę zgłoszenia (druk dostępny                     w zakładce rekrutacja 2021/2022)  w terminie od 18 do 26 lutego 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530.                    

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w klasach I.                                Rodzice składają wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (druk dostępny                     w zakładce rekrutacja 2021/2022) kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły                        w terminie od dnia 1 do 19 marca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530. Dokumentację należy złożyć w budynku szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja klasa I).

W dniu 25 marca 2021 r. ogłosimy na stronie internetowej listę uczniów zakwalifikowanych               i niezakwalifikowanych. Rodzice uczniów zakwalifikowanych wypełniają potwierdzenie woli podjęcia nauki (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) i dostarczają do szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja klasa I) w terminie od 25 marca do 30 marca 2021 r.

UWAGA! Bez wypełnionego druku potwierdzenia woli uczeń nie zostanie przyjętych do szkoły.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentacji (konieczny numer telefonu kontaktowego) oraz podpis obydwojga rodziców na zgłoszeniach i wnioskach.

 

Rekrutacja oddział przedszkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza Rodziców uczniów                           z rocznika 2015 do zapisu swojego dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z odpowiednimi załącznikami - oświadczeniami (druki dostępne                            w zakładce rekrutacja 2021/2022) w terminie od dnia 1 do 19 marca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530. Dokumentację należy złożyć w budynku szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja oddział przedszkolny).

W dniu 25 marca 2021 r. ogłosimy na stronie internetowej listę uczniów zakwalifikowanych               i niezakwalifikowanych. Rodzice uczniów zakwalifikowanych wypełniają potwierdzenie przyjęcia (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) i dostarczają do szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja oddział przedszkolny) w terminie od 25 marca                                      do 30 marca 2021 r.

UWAGA! Bez wypełnionego druku potwierdzenia przyjęcia, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentacji (konieczny numer telefonu kontaktowego) oraz podpis obydwojga rodziców na zgłoszeniach i wnioskach.