Home

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni


OGŁOSZENIE!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ogłasza postępowanie uzupełniające dla oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z Zarządzeniem nr 26/21 Burmistrza Miasta Bochni z dnia 25 stycznia 2021 r.

 w terminie od 4 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r.

Liczba wolnych miejsc dla dzieci 5,6 letnich – 16.

Prosimy o pobranie wniosków ze stosownymi załącznikami z zakładki Rekrutacja 2021/2022.

Powyższą dokumentację należy złożyć przy drzwiach wejściowych do szkoły w skrzynce rekrutacja.

 

Zapisy do świetlicy szkolnej

Ogłaszamy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski i oświadczenia RODO do pobrania na stronie internetowej szkoły, należy złożyć w terminie od 19.04.2021 r. do 14.05.2021 r. do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły z napisem „Zapisy do świetlicy szkolnej”.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie dokumentacji (pieczątki z zakładów pracy i podpisy obojga rodziców na zgłoszeniach). Nie honorujemy skanów.

Karta zgłoszenia do świetlicy

RODO - Oświadczenie rodziców

 
Ogłoszenie!
 
Ogłaszamy termin rekrutacji uzupełniającej do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 od dnia 7 kwietnia do 14 kwietnia 2021 r. Wnioski do pobrania w zakładce Rekrutacja 2021/2022 - Klasa I.
Termin rekrutacji uzupełniającej dla oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 od dnia 4 maja do 7 maja 2021 r. Wnioski wraz z odpowiedni załącznikami do pobrania w zakładce Rekrutacja 2021/2022 - Oddziały przedszkolne.
Powyższą dokumentację należy złożyć przy drzwiach wejściowych do szkoły w skrzynce rekrutacja.

 

Rekrutacja klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza Rodziców uczniów z rocznika 2014 do zapisu swojego dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły wypełniają kartę zgłoszenia (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) w terminie od 18 do 26 lutego 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w klasach I. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w terminie od dnia 1 do 19 marca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530. Dokumentację należy złożyć w budynku szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja klasa I).

W dniu 25 marca 2021 r. ogłosimy na stronie internetowej listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice uczniów zakwalifikowanych wypełniają potwierdzenie woli podjęcia nauki (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) i dostarczają do szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja klasa I) w terminie od 25 marca do 30 marca 2021 r.

UWAGA! Bez wypełnionego druku potwierdzenia woli uczeń nie zostanie przyjętych do szkoły.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentacji (konieczny numer telefonu kontaktowego) oraz podpis obydwojga rodziców na zgłoszeniach i wnioskach.

 

Rekrutacja oddział przedszkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza Rodziców uczniów z rocznika 2015 do zapisu swojego dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z odpowiednimi załącznikami - oświadczeniami (druki dostępne w zakładce rekrutacja 2021/2022) w terminie od dnia 1 do 19 marca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1530. Dokumentację należy złożyć w budynku szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja oddział przedszkolny).

W dniu 25 marca 2021 r. ogłosimy na stronie internetowej listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice uczniów zakwalifikowanych wypełniają potwierdzenie przyjęcia (druk dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022) i dostarczają do szkoły (szatnia szkolna – pudełko rekrutacja oddział przedszkolny) w terminie od 25 marca do 30 marca 2021 r.

UWAGA! Bez wypełnionego druku potwierdzenia przyjęcia, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

 

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentacji (konieczny numer telefonu kontaktowego) oraz podpis obydwojga rodziców na zgłoszeniach i wnioskach.

 aktualnosci

sport

SWIETLICA

oszkole