Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń

Przez cały rok 2011/12 uczestniczyliśmy w różnego rodzaju projektach i działaniach w ramach ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”, organizowanego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Edukacji, kuratorów, przedstawicieli Sejmu i Senatu, Policji. Jego podstawowym celem było uwrażliwienie uczniów na problemy osób niepełnosprawnych i starszych, należących do mniejszości narodowych (na przykład Romów), uczenie właściwego oceniania innych, dbania o własne bezpieczeństwo, przeciwdziałanie agresji itp. Organizowano ciekawe spotkania, na przykład z osobami głuchoniemymi i tłumaczem migowym, literackie i plastyczne konkursy, zajęcia i lekcje o prawach i obowiązkach obywatelskich, wycieczki do Sądu Rejonowego, spotkanie z psychologiem z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu na temat Zagrożenia narkotykowego itp. Wszystkie nasze działania były odpowiednio dokumentowane i zostały wysoko ocenione przez konkursową komisję. 

Skip to content