Biblioteka

„Biblioteka zawsze po drodze. Nie mijam, wchodzę…

Biblioteka szkolna pełni rolę centrum informacyjno-dydaktycznego w szkole. Swoją działalność skupia na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów. Służy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Dla każdego ucznia (niekoniecznie czytelnika) jest miejscem bezpiecznym, niestresującym, gdzie może bez obaw prosić o pomoc, którą zawsze otrzyma. Jest też miejscem, które ma wpływ na „karierę czytelniczą” dorosłego człowieka. Nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania edukacyjno-wychowawcze, szczególnie w zakresie przygotowania młodego pokolenia do życia w społeczeństwie informacyjnym. Stara się wdrażać uczniów do samodzielnej pracy, co może być ważnym elementem w wyrównywaniu startu dzieci z różnych środowisk. Biblioteka gromadzi głównie takie książki, po które uczniowie chętnie sięgają. Najwierniejszymi czytelnikami są uczniowie kl. I – III, dlatego też na półkach sporo jest bajek, baśni, legend, książek przyrodniczych i – cieszących się dużą popularnością, serii „Koszmarny Karolek”, „Klub Tiary”, ”Martynka” itp. Natomiast uczniowie klas starszych znajdą tu lektury, książki popularnonaukowe, obyczajowe, historyczne, wszelkiego rodzaju słowniki i encyklopedie do wykorzystania w czytelni lub na lekcjach. Biblioteka gromadzi też książki o tematyce regionalnej – znajdują się tu wszystkie pozycje opracowane przez J. Flaszę i Z. Wiśniewską. Prenumerowane są też czasopisma regionalne, cenne źródło informacji o życiu miasta i regionu. Księgozbiór podręczny naszej biblioteki jest zadowalający. Uczeń ma tu możliwość przygotować się do lekcji, opracować zadany temat, referat itp. Rolą i zadaniem bibliotekarza jest nauczyć i odpowiednio zachęcić uczniów do sięgania zarówno po tradycyjne źródła informacji, jak również wskazać nowoczesne nośniki, jakimi są komputer czy Internet. Biblioteka, oprócz tradycyjnej formy popularyzowania czytelnictwa, pełni bowiem jednocześnie rolę swoistego „Multimedialnego Centrum Informacji” w szkole. Nauczyciel bibliotekarz wszystkie swoje zawodowe poczynania i przedsięwzięcia podporządkowuje zaspokajaniu potrzeb czytelników. Pełniąc tę funkcję, staram się pracować tak, by uczniowie i nauczyciele chętnie odwiedzali bibliotekę, by nigdy nie myśleli o niej jak o „skansenie”. Biblioteka to lokal, księgozbiór, bibliotekarz. Jednak zawsze najważniejszy czytelnik. W bieżącym roku szkolnym wokół biblioteki skupiła się grupa uczniów z kl. II, III i IV, tworząc Koło Przyjaciół Biblioteki. Ma ono swój program. Głównym celem jego działania jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. Dzieci z przyjemnością przebywają w czytelni, lubią bowiem jej atmosferę. Odrabiają wspólnie zadania domowe, czytają polecane przeze mnie lektury, czasami słuchają głośnego czytania. Chętnie zaglądają do komputera. Często prowadzimy wspólne dyskusje na tematy szkolne i nie tylko. Bardzo się staram, aby czas tu spędzony był pożyteczny dla nich i biblioteki. „W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz – starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz…”(JJ)

Biblioteka po kapitalnym remoncie

Po kapitalnym remoncie biblioteka szkolna otworzyła swoje podwoje. Dzięki temu zyskała nowy wizerunek. Prace remontowe były bardzo gruntowne i obejmowały: wyburzenie ściany działowej, wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, malowanie ścian, zmianę podłogi. Zakupiono również nowe regały i szafy oraz stanowiska pracy dla bibliotekarzy. Ładne i nowoczesne pomieszczenie naszej skarbnicy wiedzy służyć będzie szkole, dając odpowiednie warunki do pracy i nauki.

{pgslideshow id=2|width=640|height=480|delay=3000|image=L}
Skip to content