Druki zgłoszenia uprawnienia do bezpłatnego dowozu 2022/2023

Prosimy osoby zainteresowane uprawnionych uczniów do bezpłatnego dowozu (tj. zakup biletu darmowego, zwrot kosztów dowozu) w roku szkolnym 2022/2023, o pobranie odpowiednich wniosków (wnioski poniżej) i złożenie w sekretariacie szkoły lub wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do budynku szkoły.

Termin bilety – 5.09.2022 r.

Termin refundacja – 20.09.2022 r.

Uprawnionymi do bezpłatnego dowozu, ze względu na odległość z miejsca zamieszkania do szkoły
są rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły obwodowej oraz rodzice dzieci dla których odległość z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole przekracza 3 km, a nie przedszkola do którego dziecko uczęszcza.

wniosek_SP_zerówki

wniosek_SP_do_7_lat

wniosek_SP_I_VIII

 

Skip to content