Stypendium socjalne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Prosimy osoby zainteresowane stypendium socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 o pobranie wniosków (druki poniżej) i złożenie część B w danej szkole, natomiast pełną dokumentację w Miejskim Zespole Edukacji w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 2 – do dnia 15 września 2019 r.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendium przysługuje:

– uczniom szkół publicznych zwanych we wniosku „uczniem”, który znajduje się w trudniej sytuacji materialnej, wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia w kwocie 600 zł netto.

CZĘŚĆ A wniosku stypendium socjalne 2022 r.

CZEŚĆ B wniosku stypendium socjalne 2022 r

 

Skip to content