Gra miejska „Na tropie Ojców Konstytucji”

29 kwietnia uczniowie klas 6, 7 i 8 Naszej Szkoły z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w grzej miejskiej „Na tropie Ojców Konstytucji” zorganizowanej przez Panią Paulinę Mikulską pod czujnym okiem nauczycieli historii: Pana Dyrektora Zbigniewa Solaka, Pani Małgorzaty Śliwy oraz Pani Małgorzaty Buszko. 

 Akcja miała na celu zapoznanie uczniów z ciekawymi postaciami oraz faktami historycznymi związanymi z Bochnią, a także utrwalenie wiedzy dotyczącej uchwalenia Konstytucji 3 maja. Drużyny 12-osobowe pod opieką nauczycieli: Pana Dyrektora Zbigniewa Solaka, Pani Małgorzaty Śliwy oraz Pana Macieja Hamudy wyruszyły w trasę o godzinie 8:00, mając do dyspozycji mapę Bochni, czytniki kodów QR oraz karty gry. Uczniowie rozwiązywali przygotowane dla nich w dziewięciu miejscach w Bochni zadania i wyzwania (m.in. krzyżówki, zagadki, pracowali z materiałem źródłowym i szukali istotnych informacji na murach odwiedzanych budynków). Gra zakończyła się sukcesem każdej z drużyn! Wszyscy uczestnicy dotarli do zaznaczonych na mapie punktów i rozwiązali powierzone im zadania. Dzień przebiegł w miłej atmosferze, dostarczając wiedzy i niezapomnianych wrażeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie gry oraz sponsorom:
  1. Radzie Rodziców,
  1. Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej,
  1. Urzędowi Miasta Bochnia,
  1. Miejskiemu Domowi Kultury,
  1. Sądowi Rejonowemu w Bochni,
  1. Archiwum Narodowemu w Krakowie Oddział w Bochni,
  1. Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni,
  1. Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni,
  1. Zespołowi Szkół nr 1 w Bochni.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ! (PM)

Skip to content