Harmonogram zajęć

 

Harmonogram zajęć realizowanych
 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa –
Pakiet edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół
i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej
Wiedzy i kompetencje

Działanie 10.1  Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6  Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nazwa zajęć Prowadzący Klasa Dzień tygodnia Godzina Sala
Koło  języka angielskiego mgr Kinga Maj-Możdżeń

mgr Paulina Mikulska

mgr Paulina Mikulska

mgr Edyta Szpisak

7a

7c

4a

4c

czwartek

poniedziałek

poniedziałek

środa

14.10-14.55

8.00-8.45

8.50-9.35

8.50-9.35

35

59

11

58

Koło informatyczne mgr Daniel Widło 7c

5b

wtorek

wtorek

13.20-14.05

14.10-14.55

38

38

Koło innowacyjności (muzyka) mgr Małgorzata Mrózek 5c wtorek 13.20-14.05 50
Koło krytycznego – myślenia mgr Magdalena Cerazy 4b wtorek 8.00-8.45 09
Koło uczenia się (historia) mgr Małgorzata Śliwa 5b,6b piątek 8.00-8.45 52
Koło geograficzne mgr Katarzyna Widła 4c

7c

poniedziałek

środa

8.50-9.35

14.10-14.55

57

53

Koło umiejętności pracy zespołowej
w kontekście środowiska pracy  (zajęcia plastyczne)
mgr Małgorzata Jaremko 3c poniedziałek 11.30-12.15 48
Koło rozwiązywania problemów (matematyka) mgr Marzena Białka 3a,b,c czwartek 12.20-13.05 47

 

 

Skip to content